דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הטמנה - הקרן לשמירת לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪647,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,902,408,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-325,401,054
תחת סעיף זה מוקצים 6 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?