דלג לתוכן עיקרי
26.12.01.16

פעולות אגף איכות אוויר

תקציב מאושר: 14,804,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות יחידות המשרד (תחת תחום פעולות בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב פעולות אגף איכות אוויר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,804,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪17,013,063
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)