דלג לתוכן עיקרי
26.12.01.12

פעולות אשכול שלטון מקומי וארגונים

תקציב מאושר: 174,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות יחידות המשרד (תחת תחום פעולות בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב פעולות אשכול שלטון מקומי וארגונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪174,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪1,006,163
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)