דלג לתוכן עיקרי
26.11.02.06

הכנסות מגורמים חיצוניים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תפעול (תחת תחום שכר ותפעול בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות מגורמים חיצוניים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?