דלג לתוכן עיקרי
26.10.02

מענקים לרשויות מקומיות

תקציב מאושר: 1,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום השתתפות בארגונים בסעיף המשרד להגנת הסביבה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב מענקים לרשויות מקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪1,000 (100%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪98,727
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?