דלג לתוכן עיקרי
26.10

השתתפות בארגונים

תקציב מאושר: 1,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף המשרד להגנת הסביבה.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב השתתפות בארגונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪1,000 (100%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪98,727
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?