דלג לתוכן עיקרי
26.08.03.08

השתתפות משרד התחבורה

תקציב מאושר: -84,000
תקנה תקציבית בתכנית סקר סיכונים מפרץ חיפה (תחת תחום חמרים מסוכנים בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב השתתפות משרד התחבורה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-84,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-84,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)