דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב סקר סיכונים מפרץ חיפה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-28,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪30,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪456,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪2,000 (100%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪488,150
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?