דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב האגף לחומרים מסוכנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪479,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪7,097,723
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?