דלג לתוכן עיקרי
26.07.01.10

קידום תשתיות חקלאיות

תקציב מאושר: 229,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות מפעלי תעשיה (תחת תחום השקעות מפעלי תעשיה בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב קידום תשתיות חקלאיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪229,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪169,293
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)