דלג לתוכן עיקרי
26.07.01.07

תשתיות משרפת חומ"ס - הוצאות

תקציב מאושר: 96,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות מפעלי תעשיה (תחת תחום השקעות מפעלי תעשיה בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב תשתיות משרפת חומ"ס - הוצאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪96,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪1,767,245
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)