דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב תשתיות משרפת חומ"ס - הכנסות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?