דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב השקעות מפעלי תעשיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪332,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪103,000 (31.02%)
  • רכש וקניות: ₪229,000 (68.98%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪169,293
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?