דלג לתוכן עיקרי
26.06.01.03

הכנסות הקרן לזיהום ים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן זיהום הים (תחת תחום ים וחופים בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות הקרן לזיהום ים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?