דלג לתוכן עיקרי
26.05.10.20

פרוייקט מיחזור חיריה

תקציב מאושר: 2,800,000
תקנה תקציבית בתכנית שינוע פסולת מוצקה (תחת תחום טיפול בפסולת מוצקה בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב פרוייקט מיחזור חיריה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,800,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪675,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)