דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הבריאות - קדחת הנילוס

26.05.10.09

-750,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרד הבריאות - קדחת הנילוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-750,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?