דלג לתוכן עיקרי
26.05.10.06

העברה לרט"ג מחזור מיכלי משקה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שינוע פסולת מוצקה (תחת תחום טיפול בפסולת מוצקה בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב העברה לרט"ג מחזור מיכלי משקה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?