דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיא כוח אדם-חשבון כללי קרן הניקיון

26.05.05.10

-
בשנת 2012 תקציב שיא כוח אדם-חשבון כללי קרן הניקיון לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪800,000.
תחת סעיף זה מוקצים 8 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?