דלג לתוכן עיקרי
26.05.05.08

הכנסה ממנהל מקרקעי ישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן הנקיון - חשבון (תחת תחום טיפול בפסולת מוצקה בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסה ממנהל מקרקעי ישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?