דלג לתוכן עיקרי
26.05.04.90

הכנסות היטל הטמנה מתחומי איו"ש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן הנקיון - היטל הטמנה (תחת תחום טיפול בפסולת מוצקה בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות היטל הטמנה מתחומי איו"ש לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?