דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות חינוך - עמותות (3א) מטרות נוספות סעיף 11 ג.ב.2 לחוק שמירת הנקיון

26.05.04.72

1,000,000
בשנת 2012 תקציב תמיכות חינוך - עמותות (3א) מטרות נוספות סעיף 11 ג.ב.2 לחוק שמירת הנקיון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪100,000.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,255,524
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)