דלג לתוכן עיקרי
26.05.04.70

פעולות מקצועיות - היטל הטמנה מטרות נוספות סעיף 11 ג.ב.2 לחוק הנקיון

תקציב מאושר: 16,500,000
תקנה תקציבית בתכנית קרן הנקיון - היטל הטמנה (תחת תחום קרן הניקיון בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות מקצועיות - היטל הטמנה מטרות נוספות סעיף 11 ג.ב.2 לחוק הנקיון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪18,225,425
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)