דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב השתתפות במשרד החקלאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,520,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?