דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב נסיעות לחו"ל היטל ההטמנה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?