דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכה ברשויות המקומיות - היטל ההטמנה במסגרת קרן הניקיון

26.05.04.37

50,000,000
בשנת 2012 תקציב תמיכה ברשויות המקומיות - היטל ההטמנה במסגרת קרן הניקיון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪50,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪31,649,610
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)