דלג לתוכן עיקרי
26.05.04.35

פעולות מקצועיות - היטל הטמנה מטרות פיתוח סעיף 11 ג.ב.1 לחוק שמירת הניקיון

תקציב מאושר: 16,000,000
תקנה תקציבית בתכנית קרן הנקיון - היטל הטמנה (תחת תחום קרן הניקיון בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות מקצועיות - היטל הטמנה מטרות פיתוח סעיף 11 ג.ב.1 לחוק שמירת הניקיון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪5,476,212
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)