דלג לתוכן עיקרי
26.05.04.31

שיא כוח אדם - היטל ההטמנה במסגרת קרן הניקיון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן הנקיון - היטל הטמנה (תחת תחום קרן הניקיון בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שיא כוח אדם - היטל ההטמנה במסגרת קרן הניקיון לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,751,487
תחת סעיף זה מוקצים 12.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)