דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טיפול בפסולת מוצקה

26.05

283,180,000
בשנת 2010 תקציב טיפול בפסולת מוצקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪283,180,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪187,136,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪252,601,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪18,000 (0.01%)
  • תמיכות והעברות: ₪182,531,000 (64.46%)
  • רכש וקניות: ₪87,901,000 (31.04%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-101,317,523
תחת סעיף זה מוקצים 2.5 תקני כח אדם , ובנוסף 186 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?