דלג לתוכן עיקרי
26.03.41.21

השתתפות במנהל אזרחי

תקציב מאושר: 4,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים מקצועיים (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות במנהל אזרחי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?