דלג לתוכן עיקרי
26.03.41.12

השתתפות ברט"ג - מוקד מידע

תקציב מאושר: 81,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים מקצועיים (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות ברט"ג - מוקד מידע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪81,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪67,671
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)