דלג לתוכן עיקרי
26.03.41.11

השתתפות במשרד החקלאות

תקציב מאושר: 1,015,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים מקצועיים (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות במשרד החקלאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,015,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪3,265,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)