דלג לתוכן עיקרי
26.03.40.40

קרינה ורעש - פעולות

תקציב מאושר: 110,000
תקנה תקציבית בתכנית אשכול תעשיות (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב קרינה ורעש - פעולות הוא ₪1,224,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪110,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?