דלג לתוכן עיקרי
26.03.38.09

השתתפות במשרד חקלאות הפצת דפון בתערוכת משוב

תקציב מאושר: 15,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות איכות סביבה (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב השתתפות במשרד חקלאות הפצת דפון בתערוכת משוב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?