דלג לתוכן עיקרי
26.03.38.05

העסקת פרוייקטורים - לתכניות ברפתות

תקציב מאושר: 17,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות איכות סביבה (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב העסקת פרוייקטורים - לתכניות ברפתות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪68,411
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)