דלג לתוכן עיקרי
26.03.38.04

השתתפות משרד החקלאות - תכניות רפתות

תקציב מאושר: -480,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות איכות סביבה (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות משרד החקלאות - תכניות רפתות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-480,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?