דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב תשתיות איכות סביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,959,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪6,924,000 (36.52%)
  • רכש וקניות: ₪133,000 (0.7%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪1,905,967
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?