דלג לתוכן עיקרי
26.03.28.31

תמיכה ברשויות - תכנון שטחים פתוחים, שימור אנרגיה ופיתוח בר קיימא

תקציב מאושר: 681,000
תקנה תקציבית בתכנית אשכול תכנון ומדיניות (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב תמיכה ברשויות - תכנון שטחים פתוחים, שימור אנרגיה ופיתוח בר קיימא לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪681,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪1,152,035
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)