דלג לתוכן עיקרי
26.03.28.12

השתתפות משרד רוה"מ

תקציב מאושר: -1,250,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד רוה"מ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,250,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?