דלג לתוכן עיקרי
26.03.28.01

אגף תכנון - פעולות ורכישות

תקציב מאושר: 1,147,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב אגף תכנון - פעולות ורכישות הוא ₪155,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,147,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪299,634
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)