דלג לתוכן עיקרי
26.03.23.17

שירותי ייעוץ תחבורה אורבאנית - קניות

תקציב מאושר: 13,000
תקנה תקציבית בתכנית ניטור אויר ארצי (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב שירותי ייעוץ תחבורה אורבאנית - קניות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪47,078
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)