דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב ניטור אויר ארצי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪250,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪1,306,961
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?