דלג לתוכן עיקרי
26.03.22.03

פיקוח קרינה - הכנסות מאגרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיקוח על קרינה (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב פיקוח קרינה - הכנסות מאגרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?