דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב פיקוח על קרינה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,106,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,208,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪370,000 (17.57%)
  • רכש וקניות: ₪1,736,000 (82.43%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪491,576
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?