דלג לתוכן עיקרי
26.03.14.01

פעילות במסגרת שנת איכות הסביבה (תשנ"ד)

תקציב מאושר: 20,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך והסברה (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף משרד איכות הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב פעילות במסגרת שנת איכות הסביבה (תשנ"ד) לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪50,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)