דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החינוך במחקר הערכה

26.03.12.07

-60,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרד החינוך במחקר הערכה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-60,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)