דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה מהנציבות האירופית לפרוייקט שיקום נחלים

26.03.09.24

-
בשנת 2002 תקציב הכנסה מהנציבות האירופית לפרוייקט שיקום נחלים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪-93,606
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)