דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרויקטים למיחזור שפכי תעשיהבמפעלים וטיפול תמלחות

26.03.09.14

180,000
בשנת 1997 תקציב פרויקטים למיחזור שפכי תעשיהבמפעלים וטיפול תמלחות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪180,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?