דלג לתוכן עיקרי
26.01.04.01

דיור ממשלתי - שכר דירה

תקציב מאושר: 1,600,000
תקנה תקציבית בתכנית דיור המשרד (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב דיור ממשלתי - שכר דירה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)