דלג לתוכן עיקרי
26.01.01.61

השתתפות במשרד התיירות

תקציב מאושר: 84,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת המשרד (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות במשרד התיירות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪84,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪15,908
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)