דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪138,662,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪204,681,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,300,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪207,981,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪323,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪8,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪108,097,000 (51.97%)
  • רכש וקניות: ₪81,807,000 (39.33%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪153,905,468
תחת סעיף זה מוקצים 453.5 תקני כח אדם , ובנוסף 791 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?